top of page

Gamification

GD zonder_Tekengebied 1.png

Het maken van games, daar draait het niet per sé om. We willen vooral inspelen op participatie en een stem geven aan de gewone man in de straat. De tijd dat woonontwikkelingen vanuit een ivoren toren worden opgelegd, ligt al lang achter ons. En maar goed ook...

Toch worden inspraakmomenten nog steeds heel klassiek vormgegeven als een workshop of infoavond in de lokale parochiezaal. De input die daar verzameld wordt is sterk afhankelijk van de opkomst van die avond zelf en de doelgroep die je aanspreekt is zeer beperkt. Daarom zijn we er bij 3DNU van overtuigd dat het anders kan, maar ook moet.

 

Aan de hand van speelse interactieve 3D ruimtes trachten we een breder publiek, en dus meer input van de omwonenden te verkrijgen, en dat kan op verschillende manieren: AR- of VR-toepassingen, maar evengoed een online applicatie waar je als omwonende input kan geven voor de nieuwe ontwikkeling in je achtertuin.

bottom of page