top of page

Masterplanning

Een schatting zegt niets over de effectieve waarde van een perceel of onroerend goed. Een stedenbouwkundige visie houdt rekening met de potentie van het perceel, door het in te passen in een groter geheel. 3DNU zoekt steeds naar een tussenoplossing, in samenspraak met de betrokken stad of gemeente, maar ook de omwonenden.

3D impressie

Een concept schematisch visualiseren in 3D, of toch eerder een architecturaal project vertalen naar een fotorealistische rendering? Bij 3DNU zorgen we voor een gepaste visualisatie van jouw project.

Cartografie

Een kaart zegt vaak meer dan duizend woorden. Toeristische-, conceptmatige-, mobiliteits- of visiekaarten? Slechts een kleine greep uit de mogelijkheden.

bottom of page